วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Share: