วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กล่าวเปิดโครงการปลูกป่า “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สระหนองทุ่มบ้านหนองแสง ตำบลทุ่งแก

admin

Share: