วันศุกร์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา

admin

Share: