วันอังคาร ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา จัดโครงการแห่เทียนพรรษาทอดถวาย ณ วัดสงบอารมณ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: