วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: