วันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมทอดเทียน ณ วัดสงบอารมณ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: