วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย จันทร์งาม นายอำเภอเจริญศิลป์ ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะฯ ออกติดตามประเมินการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งแก โดยนายวิจารณ์ มุทาพร ประธานกรรมการกองทุนฯ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: