วันศุกร์ที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day ) ณ วัดประชาสามัคคี บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

admin

Share: