วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายพนมไพร สีหานาจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานประชุมการดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


Admin

Share: