วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชน “การทำแหนมเห็ด/เห็ดสมุนไพร” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: