วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มอบประกาศนียบัตร ให้กับบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลทุ่งแก คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยความปิติยินดี

admin

Share: