วันที่ 21 เดือนมีนาคม 2566 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: