วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมโครงการชุมชนปลอดขยะ “การรีไซเคิลจากยางรถยนต์” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: