ประชาสัมพันธ์📣📣 ผู้ใช้รถใช้ถนน บ้านทุ่งแกและบ้านหนองแสง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกดำเนินการติดตั้งยางชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัยและเพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะที่เคลื่อนผ่าน เส้นบ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ – บ้านโสก หมู่ที่ ๘ และบ้านหนองแสงหมู่ที่ ๕ เส้นสี่แยกวัดโพธิ์ธาราม #ใช้รถใช้ถนนด้วยวามระมัดระวัง #โปรดชะลอความเร็ว

Admin

Share: