วันพุธที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทยให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประชาชนทั่วไป โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: