วันศุกร์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดย นายสนิท เชื้อเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยาและคณะครูนำเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมอบรม ณ วัดป่าบ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ ๑ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ผู้นำชุมชน และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

admin

Share: