วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกตรวจรับงานขุดลอกลำห้วยวังอ้อยหนูตอนล่าง บ้านโสก หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: