วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: