โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตตำบลทุ่งแก ประจำปี 2566

นพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตตำบลทุ่งแก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนภายในเขตตำบลทุ่งแก ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: