นพุธที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) และผู้นำชุมชน พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: