วันอังคารที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ณ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 

admin

Share: