วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ โดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยา และคณะกรรมการกองทุนฯร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

admin

Share: