วันอังคารที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ณ พื้นที่สาธารณะ วัดทุ่งมนศิริพลเมือง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป

admin

Share: