วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษากับคณะครูนักเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยา นำโดยนายสนิท เชื้อเพชร ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน ร่วมกิจกรรม ณ วัดสงบอารมณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: