วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ณ วัดศิริราษฎร์วัฒนา บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: