งานไฟฟ้าและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: