วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก นำโดย นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

admin

Share: