วันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: