นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสายสัมพันธ์ใยรักครอบครัว “วันแม่แห่งชาติ” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: