งานไฟฟ้าและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๕ และบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: