วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกตรวจรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบ่อ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: