วันอังคารที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการห่วงใย..ใส่ใจสุขภาพผู้พิการเพื่อฟื้นฟูสมถรรภาพคนพิการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบทุ่งแก

admin

Share: