วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนูประชาสามัคคี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาตำบลทุ่งแก ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้

admin

Share: