วันพฤหัสหัสบดีที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ส.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: