วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งแก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: