วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการทำความสะอาด ล้างและกำจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: