วันอังคารที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับซื้อขยะชุมชน ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: