องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ ผู้ปกครอง เด็กๆ ร่วมสนุกสนานไปกับกิจกรรมเล่นเกมส์ ของแจก ของรางวัลของขวัญต่างๆ

admin

Share: