วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในเขตตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: