วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และมอบกระเช้าของขวัญให้กับคณะผู้บริหาร ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: