วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำสี สันวิลาส(ข้างร้านปูนปั้น)บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: