วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับซื้อขยะชุมชน ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: