มอบรถโยกให้กับนางฉลาด อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒ ร่วมมอบรถโยกให้กับนางฉลาด อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

admin

Share: