โครงการกองทุนธนาคารขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับซื้อขยะชุมชน ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: