วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: