วันพุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 นายมนตรี เปลี่ยนผึ้ง ประะธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมประจำปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป และข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

admin

Share: