วันศุกร์ที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล การอบรมการทำขนมเบเกอรี่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่มสตรีภายในตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

admin

Share: