วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: