งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านค้า โดยออกให้บริการรับชำระภาษีป้ายร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งแก ประจำปี ๒๕๖๗ #ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง

admin

Share: