วันศุกร์ที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ครูบาหนุ่ม วัดป่าบ้านวังม่วง มาแจกขนมและน้ำดื่มให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: